logo

tcc_management

Vlastníkem prostřednictvím správy aktiv tcc.

tcc concept

Asset Management konceptu Top Companies Concept investuje do široké škály prvotřídních kvalitních společností za účelem dosažení nadprůměrných výnosů. Koncept je vhodný jako dlouhodobá soukromá investice především v kombinaci s variantou pravidelného investování. Doporučený investiční horizont činí 10 a více let.

Akcie jsou podíly ve společnostech, které investoři drží přímo na svých depozitních účtech jako ostatní aktiva. Zisky společností se mezi investory (akcionáře) proporcionálně rozdělují prostřednictvím dividend, které jim tak vedle zvyšování hodnoty samotné společnosti generují další příjmy.

Akciové investice by proto měly být rozloženy do řady společností, neboť se tím snižuje míra rizika. Přímý nákup a držení jednotlivých akcií má v porovnání s produktovými balíčky, jakými jsou podílové fondy nebo certifikáty, své nesporné výhody.

Investovat s tcc_

Koncept správy aktiv špičkových společností top companies concept je diverzifikované portfolio s flexibilitou nezávislého investování do nejslibnějších globálních společností. Přímá investice do akcií znamená vstup do rodiny vlastníků dané společnosti a držení podílu v této společnosti přímo na vlastním bankovním účtu. Proces investování je založen na profesionálním systému oceňování akcií. Cílem je maximalizovat výkonnost se zvládnutelným rizikem. Při výběru dlouhodobě úspěšných společností se používá třífázový model výzkumu:

  1. zkoumání historického kontextu.

  2. předběžný výběr na bázi fundamentální analýzy.

  3. odhad prognózy na základě vědecky podložených metod.
tcc concept
Třífázový model výzkumu

Automatizované monitorováníslouží ke každodenní kontrole vývoje společnosti. Přestávají-li být její strategické postavení na trhu a její základní hodnoty přesvědčivé, nahrazuje se pozice této společnosti jinou. Přes všechny výhody tohoto způsobu monitoringu je třeba mít na paměti, že investice do akcií by neměly být prováděny ukvapeně.

Neboť: tam, kde se naskytnou výhledy vyšší výnosnosti, hrozí současně vyšší riziko, které je třeba mít neustále na paměti. Využijte možnosti poradenství a stanovte si společně s odborníkem pro vás nejvhodnější strategii.

Aby proces investování zůstával dlouhodobě úspěšný, musí být nejen dobře koordinován, ale i důsledně podléhat naplňování principů rizikového managementu.

výhody

>> přímé vlastnictví akcií prvotřídních globálních firem

>> široká diverzifikace do různých odvětví a regionů

>> Cost-Average Effect s měsíčním/ kvartálním vyplácením

>> průběžný monitoring tržního prostředí a pozic na depozitním účtu

>> rychlá likvidita

>> transparentní hodnoty všech akcií na výpisech z depozitního účtu

partner-bank-logo-og

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
A-4020 Linz

Telefon: 0043.732.69 65-0
Fax: 0043.732.66 67 67
e-Mail: info@partnerbank.at
Internet: www.partnerbank.at

Kromě vedení depozitních účtů a platformy cenných papírů se banka Partner Bank specializuje na správu aktiv menších investovaných částek. Od svého založení si postupně buduje vlastní investiční portfolia. Začínala jako poskytovatel produktů, kterých se na trhu nedostávalo, a nabízela inovativní koše akcií, vhodné jako atraktivní doplnění diverzifikovaného investování. Později své portfolio postupně rozšiřovala o koše s fondy, obligacemi a také o fyzické zlato. S kvalitou privátního bankovnictví tak banka Partner Bank nabízí svým klientům prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb jedinečnou příležitost řešení finančního zabezpečení v oblasti cenných papírů.

Banka Partner Bank sídlí v Rakousku a byla založena v roce 1992. Je bankou, která se ve spolupráci s poskytovateli finančních služeb specializuje na poskytování poradenství a podpory lidem při jejich finančním plánování a budování jejich finančního zabezpečení. Spolupracuje s profesionálními poskytovateli finančních služeb v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Klienti mohou u banky Partner Bank nakupovat cenné papíry a fyzické zlato. Obojí je právně odděleno od majetku banky a je ve vlastnictví klientů.

budovat majetek
se spolehlivým
partnerem.

disclaimer/ vyloučení odpovědnosti.

Při investování do akcií mohou silné výkyvy cen vést také k vysokým ztrátám. Teoreticky je možná i celková ztráta. Pro investory je proto zásadní získat předem relevantní informace a rady, aby mohli jednat se správnou strategií. Webové stránky tcc-now.com jsou určeny pouze pro obecné a nezávazné informace. Informace v nich obsažené nejsou doporučením pro nákup nebo prodej finančních nástrojů. Web tcc-now.com nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů popsaných na tomto webu a neslouží ani jako náhrada za komplexní informace o rizicích. Tyto informace nepředstavují nabídku ani výzvu předložení nabídky na nákup nebo prodej finančních nástrojů.

Důležité upozornění: U poskytovatele finančních služeb se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou. Nejedná se o pobočný závod, pobočku ani zastoupení banky. Poskytovatel finančních služeb nikdy nepřijímá peníze klientů, ani za účelem jejich předání bance nebo klientovi. Informace k bance Partner Bank AG a jejím produktům a službám naleznete na www.partnerbank.at.