CZ

logo

tcc_management

Vlastníkem prostřednictvím správy aktiv tcc.

tcc concept

Ukládání peněz na spořicí účty představuje v Rakousku stále jednu z nejoblíbenějších forem spoření. Při nízkých úrokových sazbách však za tuto „jistotu“ platíte vysokou cenu. V kombinaci s inflací může při nízkých úrokových sazbách dojít ke ztrátě hodnoty. Alternativní formy investování nabízejí příležitosti a možnosti, jak své těžce vydělané peníze investovat atraktivním způsobem.

 

Jedním z typů těchto alternativ jsou akcie. „Akcie? To není nic pro mě!“, prohlásí dnes někteří lidé jedním dechem. Pokud si však člověk dá tu námahu a seznámí se s akciemi blíže, zjistí, že se v minulosti často osvědčily jako výnosné.

investovat s tcc_

Soukromí investoři se dnes již na samém počátku investičního rozhodování často potýkají s celou řadou problémů. Pro jednotlivce to jsou rychle se měnící finanční trhy, rostoucí počet nových a ještě složitějších investičních produktů, přísnější právní rámcové podmínky a technický pokrok se svými stále novými investičními nástroji. Je tedy na místě, aby soukromí investoři využívali profesionální podporu a know-how.

Třífázový model výzkumu

Na rozdíl od klasického investičního poradenství, kdy investiční poradce vydá doporučení k nákupu nebo prodeji investice na základě osobních potřeb investora a ten se pak musí rozhodnout sám, při správě aktiv investor pověřuje profesionálního správce aktiv, aby samostatně spravoval jeho finanční majetek podle předem stanovených specifikací a investičních limitů. Výběr špičkových společností ve správě aktiv top companiesconcept je založen na profesionálních systémech pro zhodnocování akcií, fondů a dluhopisů. Přestanou-li být fundamentální hodnoty v portfoliu přesvědčivé, je možné je díky průběžnému sledování pozic ve správě aktiv rychle vyměnit za jiné.

výhody

>> Přímé vlastnictví akcií prvotřídních mezinárodních společností

>> Široká diverzifikace napříč různými odvětvími

>> Možnost měsíčních plateb kompenzujících kolísání cen cenných papírů (efekt průměrných nákladů)

>> Průběžné sledování pozic při správě aktiv

>> Účast na dlouhodobém příležitostném potenciálu akcií

Rizika

>> Tržní a cenové riziko: Akcie i akciové trhy a související fondy mohou vykazovat značné cenové ztráty

>> Měnové riziko: Vzhledem k mezinárodním investicím mohou vzniknout ztráty v důsledku kolísání měny

>> Riziko emitenta nebo úvěruschopnosti: Insolvence může vést k cenovým ztrátám v portfoliu

>> Tematické riziko: Zaměření na akcie může vést ke zhoršení výkonnosti

partner-bank-logo-og

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
A-4020 Linz

Telefon: 0043.732.69 65-0
Fax: 0043.732.66 67 67
e-Mail: info@partnerbank.at
Internet: www.partnerbank.at

Kromě vedení depozitních účtů a platformy cenných papírů se banka Partner Bank specializuje na správu aktiv menších investovaných částek. Od svého založení si postupně buduje vlastní investiční portfolia. Začínala jako poskytovatel produktů, kterých se na trhu nedostávalo, a nabízela inovativní koše akcií, vhodné jako atraktivní doplnění diverzifikovaného investování. Později své portfolio postupně rozšiřovala o koše s fondy, obligacemi a také o fyzické zlato. S kvalitou privátního bankovnictví tak banka Partner Bank nabízí svým klientům prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb jedinečnou příležitost řešení finančního zabezpečení v oblasti cenných papírů.

Banka Partner Bank sídlí v Rakousku a byla založena v roce 1992. Je bankou, která se ve spolupráci s poskytovateli finančních služeb specializuje na poskytování poradenství a podpory lidem při jejich finančním plánování a budování jejich finančního zabezpečení. Spolupracuje s profesionálními poskytovateli finančních služeb v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Klienti mohou u banky Partner Bank nakupovat cenné papíry a fyzické zlato. Obojí je právně odděleno od majetku banky a je ve vlastnictví klientů.

budovat majetek
se spolehlivým
partnerem.

disclaimer/ vyloučení odpovědnosti.

Při investování do akcií mohou silné výkyvy cen vést také k vysokým ztrátám. Teoreticky je možná i celková ztráta. Pro investory je proto zásadní získat předem relevantní informace a rady, aby mohli jednat se správnou strategií. Webové stránky tcc-now.com jsou určeny pouze pro obecné a nezávazné informace. Informace v nich obsažené nejsou doporučením pro nákup nebo prodej finančních nástrojů. Web tcc-now.com nenahrazuje odborné poradenství týkající se finančních nástrojů popsaných na tomto webu a neslouží ani jako náhrada za komplexní informace o rizicích. Tyto informace nepředstavují nabídku ani výzvu předložení nabídky na nákup nebo prodej finančních nástrojů.

Důležité upozornění: U poskytovatele finančních služeb se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou. Nejedná se o pobočný závod, pobočku ani zastoupení banky. Poskytovatel finančních služeb nikdy nepřijímá peníze klientů, ani za účelem jejich předání bance nebo klientovi. Informace k bance Partner Bank AG a jejím produktům a službám naleznete na www.partnerbank.at.