CZ

logo

tcc_dynamic

nejlepší firmy na světě.
v mém portfoliu.

tcc_dynamic

Správa aktiv „Top Companies Concept Dynamic“ je diverzifikované portfolio, které investuje přímo do nejslibnějších společností. Tyto firmy patří mezi nejvýznamnější a nejinovativnější společnosti na světě.

 
 

Jedinečnost přímé investice do akcií spočívá v tom, že se stáváte součástí „rodiny vlastníků“ a svůj podíl v dané společnosti držíte přímo na vlastním bankovním depozitním účtu. Tato správa aktiv je investicí se zaměřením na akcie.

 

Označení “ dynamický koncept“ odkazuje na historické kolísání cen i na dlouhodobé údaje o výkonnosti akciových trhů. Akcie tradičně vykazují nadprůměrné cenové výkyvy.

výhody:

Přímé vlastnictví akcií prvotřídních mezinárodních společností

Široká diverzifikace napříč různými odvětvími

Možnost měsíčních plateb kompenzujících kolísání cen cenných papírů (efekt průměrných nákladů)

Průběžné sledování pozic při správě aktiv

Účast na dlouhodobém příležitostném potenciálu akcií

Rizika:

Měnové riziko: Vzhledem k mezinárodním investicím mohou vzniknout ztráty v důsledku kolísání měny

Tržní a cenové riziko: Akcie i akciové trhy a související fondy mohou vykazovat značné cenové ztráty

Tematické riziko: Zaměření na akcie může vést ke zhoršení výkonnosti

Riziko emitenta nebo úvěruschopnosti: Insolvence může vést k cenovým ztrátám v portfoliu

0
burgerů za sekundu

MC DONALD'S

0
párů bot za sekundu

NIKE

0
milionů uživatelů denně

SAP

0
miliard klientů denně

UNILEVER

Názorné zobrazení k srpnu 2023. Uvedené údaje o společnostech jsou ilustrativní a mohou se kdykoli změnit.

další koncepty_tcc

tcc_green
tcc_green

tcc_green

Kvalitní investování se zaměřením na trvalou udržitelnost

Správa aktiv „Top Companies Concept Green ESG“ je diverzifikované portfolio, které investuje do nejslibnějších společností buď přímo, anebo nepřímo prostřednictvím fondů. Tyto společnosti patří mezi špičkové a nejinovativnější firmy na světě a zároveň dosahují nadprůměrného hodnocení ESG (Environment, Social&Governance)*.

tcc_tech
tcc_tech

tcc_technology

Dlouhodobé profitování z úspěchů vedoucích technologických společností

Správa aktiv „Top Companies Concept Technology“ je diverzifikované portfolio, které investuje v technologickém sektoru do nejslibnějších společností buď přímo, anebo nepřímo prostřednictvím fondů. Tyto společnosti patří mezi přední a nejinovativnější firmy na světě.

tcc_management

Třífázový model výzkumu

podílet se na úspěchu špičkových společností prostřednictvím profesionální správy aktiv

Třífázový model výzkumu

podílet se na úspěchu špičkových společností
prostřednictvím profesionální správy aktiv