koncept tcc2019-01-23T11:33:34+01:00

Koncept Top Companies Concept investičního managementu investuje do široké řady kvalitních firem za účelem vygenerování nadprůměrné výnosnosti. Koncept je vhodný jako dlouhodobá privátní investice, především ve spojení s variantou spoření. Doporučuje se investiční horizont nad deset let. Akcie jsou podíly na společnostech, které investoři drží přímo na svých depozitních účtech cenných papírů jako investiční kapitál. Investorům (akcionářům) se vyplácejí zisky společnosti v podobě dividend, které jsou součástí výnosů vedoucích k růstu hodnoty dané společnosti.

Investování do akcií je zapotřebí rozdělit mezi celou řadu firem, neboť tím dochází k redukci případných rizik. V porovnání s integrovanými produkty jakými jsou investiční fondy nebo certifikáty má tedy přímý nákup a přímé držení akcií své výhody.

výhody.

přímé vlastnictví akcií špičkových světových firem
široká diverzifikace v rámci odvětví i regionů
efekt průměrných nákladů s měsíčními/ čtvrtletními vklady
průběžný monitoring tržního prostředí a pozic v depozitu
krátkodobá disponibilita finančních prostředků
transparentní přehledy všech akcií na výpisech z depozitního účtu

investujte s tcc.

Investování s Top Companies Concept Koncept top companies je diverzifikované portfolio s flexibilní možností nezávislého investování do nejúspěšnějších firem na světě. Přímým investováním do akcií se každý investor zařazuje mezi majitele dané firmy a svůj vlastnický podíl si drží přímo ve svém vlastním bankovním depozitu. Základem investičního procesu je profesionální systém pro vyhodnocování akcií. Jeho cílem je maximalizace výkonnosti při současné minimalizaci rizik. Pro výběr dlouhodobě úspěšných firem se používá třífázový model jejich zkoumání: prověřování historického kontextu, předběžný výběr na bázi základního hodnocení společnosti a odhad prognóz na základě vědecky podložených metod.

Ke každodenní kontrole vývoje vybraných firem slouží automatický monitoring. K výměně titulu dochází poté, co strategická pozice firmy na trhu a její základní ukazatele přestávají být přesvědčivé. Aby celý proces zůstával trvale úspěšný, musí být správně nastaven nejen proces investování, ale i důsledná realizace řízení rizik. I přes všechny tyto výhody je nutné mít na paměti, že investování do akcií by se nemělo uskutečnit unáhleně. Neboť: tam, kde existují vyhlídky na vyšší výnosy, existuje současně i vyšší riziko, kterého si člověk musí být vědom. Využijte tedy možnosti poradenství a společně s odborníkem si stanovte pro vás nejvhodnější strategii.

od klienta
k investorovi.

Stát se spoluvlastníkem nyní

důvěra. bezpečnost. stabilita.

DBankovní dům Partner Bank se sídlem v Rakousku byl založen v roce 1992. Ve spolupráci s poskytovateli finančních služeb se specializuje na plánování finančního zajištění a budování majetku klientů. Spolupracuje s profesionálními finančními poradci v Německu, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku. Klienti mohou prostřednictvím banky nabývat cenné papíry a fyzické zlato. Obojí je právně odděleno od majetku banky a je vlastnictvím klienta.

Vedle vedení depozit finančních prostředků klientů a platformy cenných papírů se banka specializuje také na majetkovou správu i menších investovaných částek. Svá řešení v oblasti portfolií si banka budovala postupně od svého založení. Začínala jako hráč vyplňující mezery na trhu a postupně se vyprofilovala do pozice specialisty na inovativní koše akcií vhodných jako atraktivní doplnění široce diverzifikovaného systému finančního zajištění. Své portfolio následně doplnila o koše fondů, koše dluhopisů a fyzické zlato. Banka Partner Bank tak svým klientům nabízí jedinečnou možnost získat prostřednictvím poskytovatelů finančních služeb řešení finančního zajištění v oblasti cenných papírů v kvalitě privátního bankovnictví.

  • Nezávislá privátní banka
  • Bez vlastní prodejní sítě, poboček a služeb koncovým zákazníkům
  • Specializuje se na spolupráci s nezávislými majetkovými poradci Již
  • Téměř 25 let na trhu
  • Nezávislá, spolehlivá, dynamická
  • Bankovní licence, zajištění vkladů
  • Vysoký podíl vlastního kapitálu
  • Rating agentury Creditreform: Velmi dobrá bonita, lepší než průměr v sektoru bankovnictví

Partner Bank AG
Goethestraße 1a
A-4020 Linz.

Telefon: 0043.732.69 65-0
Fax: 0043.732.66 67 67
e-Mail: info@partnerbank.at;
Internet: www.partnerbank.at

zhodnocení majetku
se spolehlivým
partnerem.

bankovní dům

disclaimer.

U investování do akcií mohou silná kolísání jejich kurzů přirozeně vést i k vysokým ztrátám. Čistě teoreticky je možná i absolutní ztráta. Pro investory je tedy zásadní se předem informovat a využít poradenství, aby se dokázali rozhodnout pro správnou strategii. Předkládané marketingové sdělení je výhradně obecná a nezávazná informace. U všech informací obsažených v tomto sdělení se jedná o doporučení v souvislosti s nákupem a prodejem produktů financování. Tento informativní leták není náhradou odborného poradenství ani služeb k nástrojům investování v něm popsaných, především z hlediska komplexního poučení o možných rizicích. Informace obsažené v tomto letáku nejsou nabídkou ani pokladem pro předložení nabídky koupě nebo prodeje investičních produktů.

Důležité upozornění: Poskytovatel služeb finančního poradenství je OSVČ se živnostenským oprávněním. Není zastoupením, pobočkou ani filiálkou banky. Poskytovatel služeb finančního poradenství nikdy nevybírá od klientů peníze, ani za účelem jejich převodu do banky nebo klientovi. Informace k bance Partner Bank AG a jejím produktům a službám naleznete na stránkách www.partnerbank.at.

0
párů obuvi za sekundu

0
burgerů za sekundu

0
mld. klientů denně

0
mil. uživatelů denně

koncept
tcc.

jak je možné
spoluvydělávat na úspěchu
mezinárodních firem?

konzcept tcc

success
stories.

každá jednotlivá
firma má svůj vlastní,
jedinečný příběh úspěchu.

Zjisti si více příběhů úspěchu

věděli  jste,
že…

… každý klient se může
stát investorem?

… ekonomika roste každou vteřinu
a je možné z toho profitovat?

… správná diverzifikace může napomoci
trvale udržitelnému budování majetku?

… počínaje rozložením do 32 akcií je
možné minimalizovat riziko?

od klienta
k investorovi.

staňte se rychle a
jednoduše spoluvlastníky
mezinárodních top společností.

Stát se spoluvlastníkem nyní

Raději jednu hodinu o penězích přemýšlet
než jednu hodinu pro peníze pracovat.

– John Davison Rockefeller –
Stát se spoluvlastníkem nyní